Plan Local de Xestión de Residuos

 

 

 

O Concello de Cerdedo conta cun Plan Local de Xestión de Residuos co obxectivo de fomentar como primeira medida de xestión a prevención e redución de xeración de residuos no termo do concello e aumentar os índices de reciclaxe en consonancia cos obxectivos da Estratexia Europea 2020.

Os obxectivos xerais que buscamos conseguir son:

• Descentralizar a xestión dos residuos e reducir en orixe o volume de residuos.

• Fomentar a participación dos cidadáns nun modelo de xestión dos residuos sustentable.

• Promover a recollida selectiva en orixe, para fomentar a reciclaxe e a reutilización.

• Tratar en orixe a fracción orgánica dos residuos. Divulgar e demostrar que a compostaxe é unha solución viable para os residuos orgánicos domésticos.

• Reducir custos de xestión (económicos e ambientais).

As liñas estratéxicas fixadas neste plan son:

• Plan de fomento da recollida selectiva: maior dotación e acceso a colectores de reciclaxe.

• Plan de autoxestión por compostaxe: xestión en orixe da fracción orgánica.

• Plan de comunicación e educación ambiental: comunicación, información e participación proactiva.

 

CARTELCAMPAA2Iman Cerdedo 310416 03serviciorecogidavegetalmanualcompostaxe20160319 220019 1