Corporación municipal

O Pleno da Corporación está composto por nove concelleiros, dos que sete pertencen ao Partido Popular e dous ao P.S. de G.-PSOE.

 

Silvestre José balseiros Guinarte (Alcalde) (Partido Popular)

María Teresa Sanmartín Nieto (Partido Popular)

María Emma Valiñas Barreiro (Partido Popular)

Agustín Troitiño Tarín (Partido Popular)

Yolanda Mariño Valiñas (Partido Popular)

José Luis Crujeiras Garrido (Partido Popular)

Antonio Bugallo Taboada (Partido Popular)

Xoel Vázquez Dios (P.S. de G.-PSOE)

Carmen Caramés Fortes (P.S. de G.-PSOE)