Ordenanzas

Modificación ordenanza

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo.

Modificación ordenanza

Modificación do Titulo V. Residuos de construción e demolición.

Modificación do Titulo X. Inspeción, control e sanción.

Descarga aquí, descarga doc

Taxa de sumidoiros

Descarga aquí, descarga doc

Descarga aquí, descarga doc

Ordenanza Fiscal Taxa Lixo

Descarga aquí, descarga doc

Descarga aqui, descarga doc