Modificación da Ordenanza fiscal da taxa de recollida lixo

Modificación ordenanza

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo.

Comparte