Perfil do Contratante

 

PROXECTO PARA A DUPLICACION DEPOSITOS AUGA EN TOMONDE E FOLGOSO

 
MELLORA EFICIENCIA ENERXETICA ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN VILAR
 
 
AMPLIACION PARQUE INFANTIL RÚA DAS LONGAS
 
 
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN TURISTICA
 
OBRA ACCESIBILIDADE CASA CONSISTORIAL
 
PROXECTO MUROS CONTENCION EN A REVOLTA, COLEXIO E FIGUEROA.
 
LICITACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS
 
SUMINISTRO OBRA: AFORRO ENERXÉTICO TOMONDE E CERDEDO
 
OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS LIMERES-SAN BERNABÉ
 
SEGUNDA POXA ALLEAMENTO DE BEN MOBLE
 
ALLEAMENTO DE BEN MOBLE
 
PAVIMENTACIÓN DO CONTORNO DA CASA DO CONCELLO
02/06/2016 APERTURA DE OFERTAS. LUGAR: CASA DO CONCELLO
 
PAVIMENTACIÓN DO CONTORNO DA PRAZA DO CONCELLO
 
SUMINISTRO VEHÍCULO PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Anuncio
Prego clausulas administrativas
Prego clausulas técnicas
 

PAVIMENTACIÓN DE VIAIS E CAMIÑOS

Prego clausulas administrativas

Notificación adxudicación

RECOLLIDA SELECTIVA DE LIXO

Anuncios

Prego Administrativo

Prego Técnico

Plano de Estradas

Anuncio apertura de plicas

PRESTACIÓN DE SERVIZO DE MANTEMENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Prego de contratación


OBRA ACCESOS A CARBALLAS E CAVADOSA

Prego clausulas administrativas

Adxudicación


MELLORA CAMINOS ACCESO VILALEN E TOMONDE
Prego clausulas administrativas

Notificación adxudicación


SUBMINISTRACIÓN "RENOVACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN PEDRE"
Anuncio
Prego prescripcións administrativas
Prego clausulas técnicas
Anuncio apertura de ofertas

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 2014
 

CONTRATACIÓN LIMPEZA LOCAIS MUNICIPAIS
Prego de cláusulas administrativas
Resolución da Alcaldía
Resolución da Alcaldía de Adxudicación

DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA A MELLORA E DINAMIZACIÓN DA ZONA COMERCIAL DA N-541

25/05/2010 ANUNCIO CONVOCATORIA

22/06/2010 ANUNCIO ADXUDICACION PROVISIONAL

19/07/2010 ANUNCIO ADXUDICACION DEFINITIVA

DOTACIÓN DE SERVIZOS BÁSICOS NA RÚA DA MINA DE CERDEDO

22/03/2010 ANUNCIO LICITACIÓN

22/03/2010 ANUNCIO MEMBROS MESA DE CONTRATACIÓN

30/04/2010 ANUNCIO ADXUDICACION PROVISIONAL

21/05/2010 ANUNCIO ADXUDICACION DEFINITIVA

CONCURSO DE IDEAS PARA A REMODELACIÓN DA PRAZA DO CONCELLO

DATA: 03/11/2009 Anuncio

DATA: 26/01/2010 QUEDA DECLARADO DESERTO

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE "Urbanización rúa Fonte de Brandes”

DATA: 21/07/2009 Adxudicación provisional

DATA: 22/06/2009 Inicio do procedemento de contratación

DATA: 01/08/2009 Adxudicación definitiva

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUMINISTRO DUN MINIBÚS

DATA: 25/03/2009 Inicio do procedemento de contratación

DATA: 22/05/2009 Adxudicación provisional

DATA: 19/06/2009 Adxudicación definitiva

SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

DATA: 23/01/2009 Adxudicación provisional

DATA: 06/03/2009 Adxudicación definitiva

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

DATA: 17/02/2009 Adxudicación provisional

DATA: 06/03/2009 Adxudicación definitiva

ADECUACIÓN DA PRAZA DE QUIREZA E ENTORNO

DATA: 02/02/2009 Inicio do procedemento de contratación

DATA: 12/02/2009 Adxudicación provisional

REHABILITACIÓN DE ESPAZOS DO CASCO ANTIGO DE CERDEDO E DOTACIÓN DE SERVIZOS BÁSICOS

DATA: 02/02/2009 Inicio do procedemento de contratación

DATA: 12/02/2009 Adxudicación provisional