Noticias

O concello de Cerdedo informa da organización dun curso de "Aplicador de biocidas de uso fitosanitario: nivel básico"; este carnet é obrigatorio para aplicar sulfatos en explotacións agrícolas-gandeiras particulares. O prezo variará en función do alumnado matriculado. Para inscribirse ou recibir máis información nas oficinas do concello antes do día 20 de novembro.

Programa de Balnearios

O concello de Cerdedo informa da posta en marcha dos programas "Saude e Benestar" e "Programa Diurno de Balnearios: Coidarte 2013" da Diputación de Pontevedra; ambos están dirixidos a persoas maiores de 50 anos, pensionistas ou con necesidades de respiro familiar. Para recibir máis información ou inscribirse no Concello ata o 27 de novembro

O Concello de Cerdedo informa sobre a publicación das bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do PLAN PROVINCIAL DE EMPREGO 2014, as cales otorgan ao Concello de Cerdedo 8 traballadores para prestar servizos de acondicionamento e limpeza de zonas verdes e naturais.

O Concello de Cerdedo informa da organización dunha excursión a Valença de Minho para asistir á Feira e para visitar o Santuario da Franqueira. O prezo é de 6 € (non inclúe comida). A data límite para inscribirse é o 30 de maio.

O Concello de Cerdedo convoca a tódolas persoas responsables das comisións de festas parroquiais dos distintos lugares do Concello a unha REUNIÓN INFORMATIVA para aclarar dúbidas e o procedemento a seguir á hora de solicitar o correspondente permiso de festas. A reunión terá lugar o vindeiro venres día 6 de xuño as 11 da mañan na casa do concello.

O Concello de Cerdedo organiza unha excursión a San Ándres de Teixido, visitando tamén Ferrol, o vindeiro xoves 26 de xuño. A saída será ás 8:45 da praza do Concello. O prezo da excursión e de 18 € co xantar incluido.

PROGRAMA DIURNO DE BALNEARIOS

O Concello de Cerdedo en colaboración coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, infroma do programa diurno de balnearios "Coidarte 2014" , dirixido a persoas de 50 anos ou máis e aos pensionistas. O prazo de información e presentación de solicitudes será dende o 24 de xuño ata o 22 de xullo.

PROGRAMA SALUZ Y BIENESTAR

El Ayuntamiento de Cerdedo informa de la puesta en marcha del programa SALUD Y BIENESTAR de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Este programa está dirigido a personas de 50 años o más, pensionistas o personas que precisen (según informe) de respiro familiar. Información y presetación de solicitudes hasta rl 1 de julio.