Noticias

O Concello de Cerdedo inforama da convocatoria de axudas da Conselleria de Traballo e Benestar de "Prestación económica de pagamento único por fillo a cargo".
O prazo remata o vindeiro 1o de maio.
Información e solicitudes no departamento de servizos sociais do Concello de Cerdedo

O concello de Cerdedo fai saber que, en colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra, a través do Plan Provincial de Emprego 2.013, vai proceder á contratación de 12 traballadores por un período de 6 meses, 25 horas semanais, pertencentes á categoría de peón e cun salario líquido de 502,15 €/mes para realizar diversoso traballos de acondicionamento e mantemento das zonas verdes e naturais do concello de Cerdedo. Todos os gastos derivados do custo da contratación deste persoal (salarios e seguridade social) serán aportados pola Deputación Provincial

Os traballadores serán seleccionados a través da presentación da correspondente oferta pública na Oficina de Emprego de Pontevedra e os beneficiarios deben ser persoas desempregadas non perceptoras de ningún tipo de prestanción, e inscritas na devandita oficina como demandante de emprego na categoría de peón talador, trozador e outro traballos forestais.

Todas as persoas interesadas e que cumpran os requisitos esixidos, poderán pasar polo Concello de Cerdedo na oficina do axente de emprego e desenvolvemento local, para recoller as correspondentes bases que rexirán o proceso selectivo ou para resolver calquera dúbida.

O concello de Cerdedo informa da convocatoria de axudas da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia para facilitar a obtención do carne de conducir clase B (automóviles). O importe da axuda será de 250 €, tendo que cumprir os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 30 anos.
- Ser titular do carné xove.
- Estar matriculado nunha autoescola de Galicia.
- Non superar os indicadores de renda da convocatoria

Para máis información, dirixirse as oficinas municipais ou telefónicamente no 986 75 30 06.

EXCURSIÓN Á CORUÑA

O Concello de Cerdedo organiza unha excursión a A Coruña o venres 14 de xuño; visitarase o Complexo Medioambiental de Cerceda, xantarase en A Coruña e posteriormente visitarase Paseo Marítimo, a Torre de Hércules, o Monte de San Pedro, ...

O prezo da excursión é de 15 euros, a data límite para inscribirse e o martes 11 de xuño.

Para inscribirse ou recibir máis información, persoalmente no Concello ou telefónicamente no 986 75 30 06

FESTA DO SAN XOÁN

O Concello de Cerdedo informa da organización da tradicional Festa de San Xoán, que terá lugar o vindeiro domingo día 23 de xuño na praia fluvial de Cerdedo.

DESBROCE E SULFATADO

O Concello de Cerdedo informa do inicio dos traballos de DESBROCE E SULFATADO dos viais e camiños públicos do Municipio

O Concello de Cerdedo informasobre a normativa de prevención e defensa contra os incendios forestais, en relación á limpeza de fincas que se atopen dentro dos núcleos de poboación ou nunha franxa perimetral de 50 metros ao redor das últimas edificacións.

Programa diurno de Balnearios

O Concello de Cerdedo informa da posta en marcha, en colaboración coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, do PROGRAMA DIURNO DE BALNEARIOS "COIDARTE 2013". O programa está dirixido a persoas de 50 ou máis anos e aos pensionistas. As prazas son limitadas. Para máis información e presentación de solicitudes ata o 21 de xuño nas oficinas municiapais ou no 986 75 30 06