Noticias

O Concello de Cerdedo informa da publicación das bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do PLAN PROVINCIAL DE EMPREGO 2016, as cales outorgan ao Concello de Cerdedo 11 traballadores para prestar servizos de acondicionamento e limpeza de zonas municipais e mellora de espazos verdes e naturais.                              

Plans Renove

A Xunta de Galicia a través do Instituto Enerxético de Galicia (I.N.E.G.A) e da  Consellería de Economía e Industria, publicou as seguintes axudas:

PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS e  PLAN RENOVE DE INSTALACIÓNS DE GAS

Colaboración con SEAGA

BANDO - FAI SABER:

Que dentro do Plan de Emprego Local diseñado polo Concello de Cerdedo, e en estreita colaboración coa empresa pública Seaga, infórmase que está aberto o prazo para a actualización de méritos do persoal inscrito nas listas de Seaga e para a inscripción de novos candidatos que desexen optar ós postos de traballo que se cubrirán de cara a vindeira campaña de incendios do ano 2012 e que xestiona a empresa pública SEAGA.
 
O ano que ven celebraranse os procesos selectivos e as probas de acceso para as distintas categorías (enxeñeiro técnico forestal, capataz, xefe de brigada, peon, emisorista), sendo requisito imprescindible anotarse neste prazo para poder asisitir ó proceso de selección.
 
O prazo de anotación remata o vindeiro 31 de outubro do presente ano.
 
Os interesados deben de anotarse persoalmente nas oficinas de Seaga en Pontevedra, situadas na Praza do Teucro, número 18. Para máis información poden chamar ó telefono 986.80.39.38 da propia empresa Seaga, encargada do proceso.

Competencias Clave

Dos novos requisitos de acceso á Formación Profesional e tamén Ocupacional (cursos para desempregados, obradoiros de emprego, etc.) para aquelas persoas cun nivel de estudos de graduado escolar ou certificado de estudos primarios.
 
Como ben sabedes o acceso ao traballo hoxe en día resulta cada vez máis difícil. O mundo laboral está cambiando e para poder optar a algúns postos de traballo para os que tradicionalmente non facía falla estudos, como por exemplo o de auxiliar de axuda a domicilio, agora a Lei de Servizos Sociais obriga ás persoas que queiran traballar neste posto a ter feito o correspondente curso de formación ocupacional que te capacita para traballar na ocupación.
 
Unha parte importante dos cursos de Formación Ocupacional ou das especialidades dos obradoiros de emprego que se poden facer aquí no noso entorno son 
certificados de profesionalidade de nivel 2 . É dicir, se superas o curso podes solicitar directamente o correspondente certificado de profesionalidade que te capacita para traballar na ocupación en toda España, e ademais che dá acceso a ciclos de Formación profesional da mesma rama incluso convalidándoche parte das materias a cursar. Pero o problema é que para poder facer estes cursos tes que ter un nivel formativo previo de a lo menos a ESO, FPI, 2º de BUP, ou formación similar.
 
Para máis información descargar Bando Completo

O venres 15 de marzo ás 5 da tarde no Centro Cultural de Cerdedo, terá lugar unha interesantísima conferencia impartida por membros da Subdelegación do Goberno e da Comandancia da Garda Civil, onde se facilitará a tódolos asistentes a información e instruccións necesarias, así como os consellos convintes para contribuir a evitar roubos, enganos ou timos.

Os interesados en asistir poderán usar gratuitamente o Servizo de transporte muncipal, que realizará a ruta con saída as 15:45 horas de Serrapio pasando por Bugarín, Fondos, Outeiro, Os Castros, Tresaldeas, Piñeiro, Laxoso, Devesa, Barbeira, Tomonde, Vilalén, Filgueira, Castro, Dean, San MArtiño, Figueroa ao Centro Cultural, con regreso ao finalizar o acto. Para o resto de lugares, deberán avisar ao teléfono do concello, , antes do xoves 14 de marzo, e pasaranse a recoller.

¡¡¡UNHA BOA INFORMACIÓN PODE SER MOI ÚTIL PARA EVITAR SER VÍCTIMAS DE ROUBOS!!!

ITV Agricola

O Concello de Cerdedo informa que o vindeiro venres 19 de abril, desplazarase ao noso concello unha unidade móbil para a Inspección Técnica de Vehículo Agricolas.
O horario será de 9:00 a 13:30 e de 15:30 a 18:00 horas.
O lugar será na Rúa das Longas, detrás do Cuartel da Garda Civil.

O Concello de Cerdedo inforama da convocatoria de axudas da Conselleria de Traballo e Benestar de "Prestación económica de pagamento único por fillo a cargo".
O prazo remata o vindeiro 1o de maio.
Información e solicitudes no departamento de servizos sociais do Concello de Cerdedo

O concello de Cerdedo fai saber que, en colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra, a través do Plan Provincial de Emprego 2.013, vai proceder á contratación de 12 traballadores por un período de 6 meses, 25 horas semanais, pertencentes á categoría de peón e cun salario líquido de 502,15 €/mes para realizar diversoso traballos de acondicionamento e mantemento das zonas verdes e naturais do concello de Cerdedo. Todos os gastos derivados do custo da contratación deste persoal (salarios e seguridade social) serán aportados pola Deputación Provincial

Os traballadores serán seleccionados a través da presentación da correspondente oferta pública na Oficina de Emprego de Pontevedra e os beneficiarios deben ser persoas desempregadas non perceptoras de ningún tipo de prestanción, e inscritas na devandita oficina como demandante de emprego na categoría de peón talador, trozador e outro traballos forestais.

Todas as persoas interesadas e que cumpran os requisitos esixidos, poderán pasar polo Concello de Cerdedo na oficina do axente de emprego e desenvolvemento local, para recoller as correspondentes bases que rexirán o proceso selectivo ou para resolver calquera dúbida.